Garantie

6 oktober 2021 Door ariegeertT Uit
  1. Eerste Hulp College staat er voor in dat de producten voldoen aan de Overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de Overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. Indien specifiek overeengekomen, staat Eerste Hulp College er tevens voor in dat het product geschikt is voor ander dan normaal gebruik. 
  2. Indien het afgeleverde product niet aan de Overeenkomst beantwoordt, dan dient Klant binnen een redelijke termijn nadat hij het gebrek heeft ontdekt Eerste Hulp College daarvan in kennis te stellen.
  3. Indien Eerste Hulp College de klacht gegrond acht, worden na overleg met Klant de relevante producten hersteld, vervangen of vergoed. De maximale vergoeding is, met inachtneming van het Artikel aangaande aansprakelijkheid gelijk aan de door Klant betaalde prijs over het product.
  4. Bij sommige producten is er een langere fabrieksgarantie, dit geldt als de producten zijn geregistreerd bij de fabrikant.