Achteraf betalen via Billink

6 oktober 2021 Door ariegeertT Uit

Als bedrijf kunt u natuurlijk bij ons bestellen en ook achteraf betalen.

Indien u kiest voor achteraf betalen gaat u akkoord met de daarbij behorende algemene voorwaarden.
Met achteraf betalen ontvangt u eerst het product en betaald u later (binnen 14 dagen) de factuur.
Tijdens de beoordeling van uw aanvraag worden de door u ingevulde gegevens conform de bepalingen van de algemene voorwaarden doorgezonden naar Billink B.V.,
welke deze zal toetsten op kredietwaardigheid.
In geval van goedkeuring is uw bestelling geaccepteerd en kunt u achteraf betalen op rekening.
U ontvangt vervolgens namens Billink B.V. de factuur. Billink B.V. is verantwoordelijk voor de verdere afhandeling van uw betaling.”Hieronder staan de voorwaarden om via Billink te kunnen betalen.

Billink respecteert uw privacy en draagt er zorg voor dat uw persoonlijke informatie vertrouwelijk wordt behandeld en enkel wordt medegedeeld aan de partijen waarvoor de gegevens bestemd zijn of Billink ondersteunen bij de uitvoering van de overeenkomst of het verwezenlijken van haar
doelstellingen.
Billink hanteert een Cookie Policy en een Privacy Statement. Deze documenten vindt u terug op de website van Billink.

De Privacy Statement van Billink noteert de exacte verwerkingen en doeleinden welke Billink uitvoert met uw persoonsgegevens. De gegevens welke u verstrekt aan Billink worden in ieder geval gebruikt voor het beoordelen van uw aanvraag tot de Billink betaalmethode, ter voorkoming
en bestrijding van fraude, voor statistische analyse, voor direct marketingdoeleinden door het tonen van advertenties van bij Billink aangesloten Leveranciers en om te kunnen voldoen aan wettelijke verplichtingen.

In verband met haar acceptatiebeleid zal Billink een gegevens- en een kredietwaardigheidtoets uitvoeren. Het doel hiervan is om risico’s te beheersen en fraude tegen te gaan.
De door u verstrekte
gegevens worden opgenomen in het relatiebestand van Billink en de door haar geraadpleegde databanken van haar partners, opdat deze databanken accurate (krediet)informatie weerspiegelen.

Bij opname van uw gegevens in het relatiebestand van Billink wordt gecontroleerd of u overige financiële verplichtingen hebt openstaan. Indien u uw financiële verplichtingen voortkomende uit
de door u geplaatste bestelling/aangegane overeenkomst wel of niet nakomt, wordt dit gegeven
door Billink in haar relatiebestand en de door haar geraadpleegde databanken van haar partners
geregistreerd ter – in het geval van wanbetaling – beperking van verdere financiële risico’s voor
Billink en haar opdrachtgevers en ten behoeve van kredietwaardigheidstoetsing, dan wel – in het
geval van tijdige betaling – hogere kredietwaardering. Dit is noodzakelijk voor de financiële
afhandeling van de door u geplaatste en toekomstig te plaatsen bestellingen.

Billink kan voor haar gegevenstoetsing gebruik maken van diensten en data van het aan haar gelieerde Centraal Invorderings Bureau B.V. en de overige door haar aangeduide (sub)verwerkers.
De verwerking van persoonsgegevens vindt plaats met inachtneming van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).
Billink kan uw persoonsgegevens ook gebruiken om u te informeren
over voor u relevante producten en diensten.

Als u hier geen prijs op stelt, kunt dit aan Billink kenbaar maken.
Billink blokkeert dan uw persoonsgegevens.